Từ Vựng Tiếng Nhật Xin Và Gia Hạn Visa Tiếng Nhật Là Gì ? Gia Hạn Trong Tiếng Nhật Nghĩa Là Gì

Dưới trên đây Tokyodayroi xin ra mắt một số từ bỏ vựng giờ Nhật về giấy tờ thủ tục đăng kývà gia hạn visa.

Bạn đang xem: Gia hạn visa tiếng nhật là gì


1. ビザ

Thị thực

2. 申請

【しんせい】

Đăng ký

3. 延長

【えんちょう】

Gia hạn

4. 手続き

【てつづき】

Thủ tục

5. 査証

【さしょう】

Thị thực

6. 大使館

【たいしかん】

Đại sứ quán

7. 領事館

【りょうじかん】

Lãnh sự quán

8. 在外公館

【ざいがいこうかん】

Trụ sở ngoại giao làm việc nước ngoài

9. 入国

【にゅうこく】

Sự nhập cảnh

10. 発給

【はっきゅう】

Cấp phát

11. 拒否

【きょひ】

Từ chối

12. 在留

【ざいりゅう】

Lưu trú

13. 外交査証

【がいこうさしょう】

Visa nước ngoài giao

14. 公用査証

【こうようさしょう】

Visa công vụ

15. 就業査証

【しゅうぎょうさしょう】

Visa lao động

16. 一般査証

【いっぱんさしょう】

Visa thông thường

17. 短期滞在査証

【たんきたいざいさしょう】

Visa ngắn hạn

18. 通過査証

【つうかさしょう】

Visa thừa cảnh

19. 特定査証

【とくていさしょう】

Visa đặc định

20. 医療滞在査証

【いりょうたいざいさしょう】

Visa lưu trú y tế

21. 留学

【りゅうがく】

Du học

22. 家族滞在

【かぞくたいざい】

Tạm trú gia đình

23. 永住者

【えいじゅうしゃ】

Người vĩnh trú

24. 入国管理局

【にゅうこくかんりきょく】

Cục làm chủ nhập cảnh

25. 呼び寄せる

【よびよせる】

Bảo lãnh

26. 代理人

【だいりにん】

Đại diện

27. 申請取次者

【しんせいとりつぎしゃ】

Đại lý đăng ký

28. 法定代理人

【ほうていだいりにん】

Người đại diện hợp pháp

29. 旅券

【りょけん】

Hộ chiếu

30. パスポート

Hộ chiếu

31. 入学試験

【にゅうがくしけん】

Kỳ thi tuyển chọn sinh

32. 受験

【じゅけん】

Dự thi

33. 渡航

【とこう】

Xuất ngoại

34. 国籍

【こくせき】

Quốc tịch

35. 観光

【かんこう】

Thăm quan

36. 出生証明書

【しゅっしょうしょうめいしょ】

Giấy khai sinh

37. 身分証明書

【みぶんしょうめいしょ】

Chứng minh thư

38. 運転免許証

【うんてんめんきょしょう】

Bằng lái xe

39. 居住証明書

【きょじゅうしょうめいしょ】

Chứng thừa nhận cư trú

40. 婚姻証明書

【こんいんしょうめいしょ】

Chứng nhấn kết hôn

41. 履歴書

【りれきしょ】

Sơ yếu lý lịch

42. 受理

【じゅり】

Sự tiếp nhận

43. 有効期間

【ゆうこうきげん】

Thời hạn hiệu lực

44. 審査

【しんさ】

Xét chú ý hồ sơ

45. ビザ申請書

【ビザしんせいしょ】

Đơn xin visa

46. 日程表

【にっていひょう】

Lịch trình

47. 派遣状

【はけんじょう】

Thư phái cử

48. 在職証明書

【ざいしょくしょうめいしょ】

Chứng nhận tại chức

49. 在留カード

【ざいりゅうカード】

Thẻ lưu lại trú

50. 在留期間更新許可申請書

Đơn xin gia hạn thời gian lưu trú

51. 課税証明書

【かぜいしょうめいしょ】

Giấy khai thuế

52. 納税証明書

【のうぜいしょうめいしょ】

Chứng dấn nộp thuế

53. 身元保証書

【みもとほしょうしょ】

Đơn bảo lãnh

54. 戸籍謄本

【こせきとうほん】

Bản sao hộ khẩu

55. 健康保険証

【けんこうほけんしょう】

Thẻ bảo đảm y tế

56. 雇用契約書

【こようけいやくしょ】

Hợp đồng lao động


Bài viết rất có thể khó mà tránh được thiếu xót, rất ý muốn được sự đóng góp bổ sung của tất cả các bạn bằng cách thêm tự vựng qua form ở bên dưới đây.

Người nước ta hay bất cứ người sở hữu quốc tịch đất nước khác khi đến sinh sống, làm cho việc, du lịch, công tác tại Nhật bản đều buộc phải nắm được ngữ điệu tại giang sơn này. Đặc biệt là khi phỏng vấn visa Nhật Bản, câu hỏi hiểu và áp dụng tiếng Nhật là đk tiên quyết. Bài viết dưới đây của ACC về Tổng thích hợp từ vựng gia hạn visa tiếng nhật hi vọng mang về nhiều thông tin chi tiết và cụ thể đến Quý các bạn đọc.

*

Tổng vừa lòng từ vựng gia hạn visa giờ nhật

1. Khái niệm visa

Visa có cách gọi khác là thị thực nhập cảnh. Visa là giấy chứng nhận của cơ quan nhập cư thuộc một đất nước để xác minh người được cấp cho visa được cung cấp phép nhập cảnh vào đất nước đó. Tùy vào ngôi trường hợp nhập cảnh một lần hay các lần mà thời gian lưu lại đã khác nhau.

Không phải tổ quốc nào cũng yêu thương cầu tất cả Visa khi nhập cảnh. Một số non sông đã miễn trừ chính sách áp dụng Visa nhập cảnh như các nước Đông phái nam Á cùng một số quốc gia đặc biệt. Visa được lãnh sự cửa hàng của giang sơn cấp.

2. Tổng phù hợp từ vựng gia hạn visa giờ đồng hồ nhật


1. ビザ Thị thực2. 申請【しんせい】Đăng ký3. 延長【えんちょう】Gia hạn4. 手続き【てつづき】Thủ tục5. 査証【さしょう】Thị thực6. 大使館【たいしかん】Đại sứ quán7. 領事館【りょうじかん】Lãnh sự quán8. 在外公館【ざいがいこうかん】Trụ sở nước ngoài giao nghỉ ngơi nước ngoài
9.入国【にゅうこく】Sự nhập cảnh
10.発給【はっきゅう】Cấp phát
11.拒否【きょひ】Từ chối
12.在留【ざいりゅう】Lưu trú
13.外交査証【がいこうさしょう】Visa ngoại giao
14.公用査証【こうようさしょう】Visa công vụ
15.就業査証【しゅうぎょうさしょう】Visa lao động
16.一般査証【いっぱんさしょう】Visa thông thường
17. 短期滞在査証【たんきたいざいさしょう】Visa ngắn hạn
18.通過査証【つうかさしょう】Visa thừa cảnh
19. 特定査証【とくていさしょう】Visa quánh định
20. 医療滞在査証 【いりょうたいざいさしょう】Visa tồn tại y tế
21. 留学【りゅうがく】Du học
22. 家族滞在【かぞくたいざい】Tạm trú gia đình
23. 永住者【えいじゅうしゃ】Người vĩnh trú
24. 入国管理局【にゅうこくかんりきょく】Cục làm chủ nhập cảnh
25. 呼び寄せる【よびよせる】Bảo lãnh26. 代理人【だいりにん】Đại diện27. 申請取次者【しんせいとりつぎしゃ】Đại lý đăng ký28. 法定代理人【ほうていだいりにん】Người thay mặt đại diện hợp pháp
29. 旅券【りょけん】Hộ chiếu30. パスポート Hộ chiếu31. 入学試験【にゅうがくしけん】Kỳ thi tuyển chọn sinh32. 受験【じゅけん】Dự thi33. 渡航【とこう】Xuất ngoại34. 国籍【こくせき】Quốc tịch35. 観光【かんこう】Thăm quan36. 出生証明書【しゅっしょうしょうめいしょ】Giấy khai sinh
37.身分証明書【みぶんしょうめいしょ】Chứng minh thư
38. 居住証明書【きょじゅうしょうめいしょ】Chứng dấn cư trú
39.運転免許証【うんてんめんきょしょう】Bằng lái xe40. 婚姻証明書【こんいんしょうめいしょ】Chứng dấn kết hôn41. 履歴書【りれきしょ】Sơ yếu đuối lý lịch42. 受理【じゅり】Sự tiếp nhận43. 有効期間【ゆうこうきげん】Thời hạn hiệu lực44. 審査【しんさ】Xét phê chuẩn hồ sơ
45. ビザ申請書【ビザしんせいしょ】Đơn xin visa46. 日程表【にっていひょう】Lịch trình47. 派遣状【はけんじょう】Thư phái cử48. 在職証明書【ざいしょくしょうめいしょ】Chứng thừa nhận tại chức49. 在留カード【ざいりゅうカード】Thẻ lưu trú50. 在留期間更新許可申請書 Đơn xin gia hạn thời hạn lưu trú51. 課税証明書【かぜいしょうめいしょ】Giấy khai thuế
52.納税証明書【のうぜいしょうめいしょ】Chứng dìm nộp thuế
53.身元保証書【みもとほしょうしょ】Đơn bảo lãnh
54. 戸籍謄本【こせきとうほん】Bản sao hộ khẩu55. 健康保険証【けんこうほけんしょう】Thẻ bảo đảm y tế56. 雇用契約書【こようけいやくしょ】Hợp đồng lao động

3.Thủ tục gia hạn visa Nhật Bản

Để liên tục lưu trú tại xứ sở hoa anh đào hòa hợp pháp thì bạn phải làm thủ tục gia hạn visa Nhật. Trong các các loại visa Nhật Bản thì visa thăm thân cùng visa du ngoạn là 2 một số loại thị thực phổ biến được áp dụng để lưu trú tại non sông này. Thủ tục gia hạn visa Nhật bạn dạng thăm thân cùng du lịch cụ thể như sau:

3.1 giấy tờ thủ tục gia hạn visa thăm thân


Nếu chúng ta đã tồn tại tại Nhật dưới mục tiêu thăm thân 90 ngày mà mong mỏi ở thêm một thời hạn nữa thì cần phải có người thân bảo lãnh và làm giấy tờ thủ tục xin gia hạn visa Nhật và nộp tại cục xuất nhập cư ở Nhật. Các giấy tờ cần thiết cần sẵn sàng trong hồ sơ xin gia hạn visa là:

- Hộ chiếu xuất nhập cảnh của bạn xin gia hạn visa

- Đơn xin gia hạn visa tất cả dán 1 ảnh 3x4cm font nền trắng

- Giấy tờ minh chứng quan hệ giữa người xin gia hạn visa Nhật bản và tín đồ bảo lãnh: ảnh chụp chung, biên nhận điện thoại cảm ứng thông minh quốc tế, hình hình ảnh email/fax liên lạc, ... Rất cần phải dịch lịch sự tiếng Nhật không đề nghị công chứng.

- bản khai chi tiết lịch trình các hoạt động đã làm trong thời hạn trước khi gia hạn visa ngơi nghỉ Nhật

- sách vở người bảo hộ tại Nhật cần chuẩn bị:

+ Hộ chiếu còn hiệu lực

+ Thẻ ngụ tại Nhật

+ Giấy chứng nhận đang làm cho việc

+ Giấy chứng nhận bảo lãnh.

Xem thêm: Bật Mí Những Lý Do Trượt Visa Du Lịch Hàn Quốc, Các Lỗi Trượt Visa Hàn Quốc Phổ Biến

+ Giấy chứng nhận nghề nghiệp, tài chính: số dư ngân hàng, giấy đăng ký nộp thuế, ...

+ vì sao xin gia hạn visa Nhật: không tồn tại mẫu vậy thể. Người bảo hộ tự viết vì sao cần gia hạn visa thăm thân cho những người thân.

Bạn sẵn sàng đầy đủ các giấy tờ quan trọng trong làm hồ sơ xin gia hạn visa, tiếp đến cùng người thân đến nộp tại viên xuất nhập cư buổi sáng những ngày thao tác trong tuần. Trường hợp hồ sơ đạt yêu ước thì bạn sẽ được nhận dấu gia hạn visa ngay buổi sáng hôm đó.

3.2 giấy tờ thủ tục gia hạn visa du lịch 

Để quá trình gia hạn visa Nhật phiên bản du kế hoạch thành công, chúng ta phải sẵn sàng đầy đủ sách vở và giấy tờ không khác gì hồ sơ xin visa mới như sau:


- Đơn xin gia hạn visa nghỉ ngơi Nhật Bản

- Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành của bạn xin gia hạn visa

- Giấy chứng tỏ nhân dân cho tất cả những người nước quanh đó (thẻ nước ngoài kiều)

- Sổ ngân hàng có ghi rõ khoản tiền từ việt nam chuyển sang Nhật

Nếu chúng ta có dự định thoát ra khỏi Nhật trong một thời gian nhất định như thế nào đó thì nên nhớ xin luôn giấy phép tái nhập cảnh để rất có thể tái nhập cư một hay các lần và việc gia hạn visa hiệu quả.


Trên đấy là bài viết mà shop chúng tôi cung cấp đến Quý độc giả về Tổng vừa lòng từ vựng gia hạn visa giờ nhật. Trong thừa trình tò mò và nghiên cứu, nếu như như quý bạn đọc còn thắc mắc hay cân nhắc Tổng phù hợp từ vựng gia hạn visa giờ nhật, quý bạn đọc vui lòng tương tác với shop chúng tôi để được chỉ dẫn và hỗ trợ pháp lý hoặc sử dụng những dịch vụ pháp luật khác tự ACC. ACC khẳng định sẽ khiến cho bạn có trải nghiệm cực tốt về những dịch vụ cơ mà mình hỗ trợ đến khách hàng hàng. Shop chúng tôi luôn sát cánh pháp lý thuộc bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.