Xin visa đi Úc khẩn cấp – bao lâu thì có?

Xin visa Úc đi du lịch thông thường, hay xin visa du học Úc đương đơn thường mất 04 – 05 tuần. Tuy nhiên có nhiều trường hợp khẩn cấp cần visa đi gấp sẽ không thể đợi với khoảng thời gian đúng theo quy … Đọc tiếp Xin visa đi Úc khẩn cấp – bao lâu thì có?